petak, 03 februar 2017 00:00

Sistem

Napisala NeoMarx
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)

Velika srpska nesreća je u tome što je ova uboga zemlja postala kolonija i okupirana zemlja od strane zapada uz pomoć “domaćih” političkih partija čije su vođe bezrezervno sluge zapada . Sistem je zasnovan na „nepogrešivosti“ Vođe, njegovoj bezuslovnoj poslušnosti zapadu („EU nema alternativu“), njegovim sledbenicima i koalicionim partnerima koji ostvaruju  enormne lične finansijske koristi od svekolike izdaje i pljačke države i naroda. U bilo kom drugom sistemu, takva ološ se ni hleba ne bi najela, jer bi većina njih bila socijalni slučajevi vredna sažaljenja zbog svoje nesposobnosti. U ovoj „naprednoj“ Srbiji to su sve “uspešni” ljudi kojima treba zavideti na materijalnom blagostanju.

Sistem je skovan tako da Vođa bira svoje saradnike sa što manjim stepenom inteligencije, po mogućstvu poludebile. Poludebili biraju za svoje saradnike još gluplje od sebe, odnosno kretene, a ovi biraju idiote, kako ne bi imali konkurenciju. Takav odabir “kadrova” dovodi do toga da se pred našim očima urušava država i propada narod, jer su rezultati takvih “eksperata” katastrofalni. Jedini uslov za takve napredne kadrove je upotreba glasnih žica, ali bez korišćenja mozga. Vođa zna da njegova moć nije u snazi njegovih ideja, jer i sve ostale partije imaju slične programe koje niko živi i ne čita, već u bespogovornom služenju zapadu koji mu je vlast podario na lažnim izborima. Vođi je potpuno jasno da njegova snaga proizilazi  iz slabosti masa, koju su tako slabe da trebaju i zaslužuju vođu, jer mase su potpuno zaslepljene odsustvom kritičke misli u tolikoj meri da mogu da progutaju svakakve budalaštine kojima ih Vođa svakodnevno obasipa. Kako je vladajuća grupa hijerarhijski organizovana (po vojničkom modelu)  Vođa prezire svoje niže nivoe, a svaki od nižih vođa prezire svoje potčinjene, kao što opet svaki od ovih potčinjenih prezire one njemu potčinjene, a svi oni osećaju zajednički strah i mržnju prema nivoima iznad sebe. Bez obzira na to, svi se oni predstavljaju kao deo “elite” . Ovaj sistem je poznat kao „Princip lošeg rukovođenja”. Kada zapad želi da uništi neku zemlju, onda postavlja upravo osnove na kojima počiva sistem u Srbiji. Loše rukovodstvo jedne zemlje bira još gore nivoe ispod sebe i rezultat takvog rukovođenja je propast i raspad dotične zemlje, uništena ekonomija, prezaduženost, demografski sunovrat i potpuni kolaps.

 Kako uopšte razumeti zabranu Vođe svojim ministrima da uopšte pominju Kosovo i Metohiju? Pa zar nemaju svi zajedno istu platformu kao polazište za svaku izjavu. Ovim se samo potvrđuje naša teza o kvalitetu odabranih nivoa ispod Vođe i da ih Vođa smatra kretenima ili oni to zaista i jesu.

Ono što je u slobodi očiglednost, u okupiranoj zemlji kao što je Srbija to nije, jer okupator ima moć da uz pomoć političkih partija koje mu služe i medija u njegovim rukama, ono što je istinito predstavi kao nešto imaginarno, a da imaginarno predstavi kao stvarno. U ovome je glavna snaga okupacije da laž predstavlja kao istinu.

Mnogi bi se pitali zašto ni jedna partija ili stranka koje se predstavljaju kao nezavisne ne postavi pitanje okupacije Srbije u parlamentu? Odgovor je očigledan – sve te “partiotske” i “prosrpske” partije su takođe u službi zapadnog okupatora.

Zakoni koji se usvajaju u Skupštini pogoduju samo krupnom zapadnom ili domaćem kapitalu  ili kliki na vlasti. Sve što se radi, radi se isključivo po nalogu Vođe i ništa ne može raditi bez njegovog aminovanja. Kao “savetnike” ne može da nađe nikoga iz svojih redova iz gore pomenutih razloga, već nalazi najveće srbomrzce u zapadnom šljamu koji ga „savetuju“ uz debelu apanažu. Na isti način je skovana srpska Vlada, gde nam je zapad naturio svoje ljude koji nose srpska prezimena, ali sa Srbijom i srpskim narodom nemaju ništa zajedničko.

I zapadne vođe su samo pajaci krupnog kapitala, vođeni kao i ovi domaći na kratkom povocu. U boljem položaju nije ni Nemačka, takođe kolonija. Angela Merkel prosipa nekakve budalaštine, a u stvari papagajski ponavlja mantre Vašingtona.

Kakvu predstavu izvode idioti u Srbiji koji se predstavljaju kao vođe naroda, to svaki dan gledamo. Čudom se čude građani Srbije, mnogi i krste levom i desnom rukom kada slušaju i gledaju A.Vučića. Kada ne bismo znali da ga zapad vodi na kratkoj uzici, mislili bismo da je šizofreničar. Ovako, kada znamo da je Srbija najobičnija kolonija i okupirana zemlja, onda ništa ne bi trebalo da nas čudi. On samo izvršava naređenja zapada, jer drugačije ne može.

Zapad je skovao izraz “koristan idiot”. Takav koristan idiot postaje na kraju nekoristan idiot. Bilo koristan ili nekoristan, idiot ostaje idiot i jedino to se ne menja. Sledeći korisni idioti čekaju svoj red kako bi nasledili prethodne idiote kojima je rok upotrebe istekao. Naravno, to se dešava “slobodnim” i “demokratskim” izborima.

Pojam korisni idiot, korisni idioti, označava pojedince ili grupe u nekoj poluokupiranoj zemlji ili koloniji slepo i bespogovorno ispunjavaju sve političke,ekonomske i  ideološke naloge okupatora ili kolonizatora bez obzira na činjenicu što ispunjavanje ovih naloga za same građane dotične zemlje ima pogubne posledice. Takve osobe imaju funkcionalnu upotrebljivost, odnosno poseduju određenu korisnost samo za kolonizatore i, naravno, za sebe u vidu enormnog ličnog bogaćenja. U porobljenoj zemlji koja ima samo privid “samostalnosti” u kojoj igraju svoje nominalno glavne uloge i manifestuju ovu svoju funkcionalnu upotrebljivost i korisnost, takve osobe proizvode samo štetu narodu nad kojim u ime kolonizatora vladaju.

 Gotovo bezbroj primera je koji ilustruju gore navedene zaključke, a jedan od karakterističnih primera je prezir koji oseća A.Vučić prema Srbima i neskriveno obožavanje protestantizma i njegovih “vrednosti” koje hoće da usadi u srpski narod. To je jedan od osnovnih zadataka koji izvršava A.Vučić kojim bi hteo da promeni istorijski kod kod Srba. Njemu se ne sviđa ni srpska istorija, ni srpska kultura, ni srpski etički kodeks, pa čak ni srpska estetika. Jednom rečju Srbi mu se ne sviđaju.

ima Vučić pravo da menja bezbroj puta svoj duhovni identitet, ali nema pravo da nam natura Maksa Vebera i protestantizam. Priča o nadmoćnosti protestantizma nad pravoslavljem, nadmoćnosti Germana nad Slovenima nije ništa drugo nego prekomponovanje srpskog identiteta kojom Srbi treba da postanu stoka kojom upravljaju zapadni kapitalisti. Rasprodajom Srbije strancima to se uveliko ostvaruje. Nadamo se da se kod velike većine Srba neće zametnuti nikakva klica protestantizma kako bismo ostali na tragu želje da stvorimo svet pravde i jednakosti u kome je čovek čoveku brat, a ne vuk ili vučić. A. Vučić iskreno želi da uspostavi vučje društvo pod vlašću korporativnog fašizma čijim nečovečnim interesima, iskazanim preko diktature MMF-a, Svetske banke i sličnim bankarskim organizacijama odano služi. inače, suština protestantizma je tragikomična dogmatika i idiotska etika po kojoj njihov bog najviše voli one koji imaju više para stečenih kapitalističkim metodama, a prezire sirotinju. Da bi takav sistem “procvetao” u Srbiji, neophodno je ukloniti i poslednju ideju socijalne pravde i jednakosti. Zbog toga vrli Premjer urla: “ Nećemo samoupravni socijalizam!”, a socijalistički kapitalisti u njegovoj Vladi mu zdušno aplaudiraju.

Kriza zapadnih društava se transformisala u svetsku krizu upravo zbog načina vladanja “korisnih idiota” kojom je izvršena apsolutna mentalna pauperizacija vladajućih krugova i da čitavim zapadnim svetom i njegovim kolonijama sada zaista upravljaju glumci koji igraju ulogu “državnika”, dakle korisni idioti. Dok su poslušni, imaju sve privilegije i bogatstvo koje se poslušnošću stiče. Nikada u istoriji zapad nije vođen od većih idiota. Tu nema državnika, ima samo poslušnika krupnog kapitala. Njuške se menjaju “demokratskim” izborima, politika nikako.

Sva busanja i verovanja da će Tramp nešto promeniti u politici Amerike su samo prazna naklapanja iz prostog razloga što je manevarski prostor za njegovo delovanje izuzetno ograničen. Amerikom ne upravlja jedan čovek, makar on bio i Predsednik, već stolećima isti krupni kapital. Unutarkapitalistička borba krupnog kapitala i njegova rezultanta će oblikovati dalje delovanje USA. Po našem mišljenju ništa se bitnije neće dogoditi sa Amerikom, osim činjenice da je sunovrat i kolaps Amerike vidljiv još od pre jedne decenije. Moć USA je u opadanju i samo je pitanje kako će se sve to završiti. iskreno se nadamo da neće doći do nuklearnog uništenja planete.

Poredak korisnih idiota danas je karakterističan za svaki lokalni režim “meke” zapadne okupacije širom sveta i svaku lokalnu oligarhiju koja takav režim servisira, održava i brani, pa tako i za režim “meke” okupacije i kleptokratiju koja taj režim servisira, održava i brani u današnjoj Srbiji. Korisni idioti i njihov poredak korisnih idiota u današnjoj Srbiji ne odstupaju od opšteg modela ove planetarne pojave. Jedina razlika, mada ne mnogo značajna, je ta što je u Srbiji primenjen model najogavnijeg načina vladanja, a to je kleptokratski model, odnosno vlast lopova. Po stepenu korupcije, pljačke, bezakonja ( primer: urušavanje sudstva beskonačnim “reformama”), pripadamo neslavnom svetskom vrhu. Krajnji rezultat će biti potpuna propast države i naroda.

Zbog svoje urođene prirodne gluposti, brižljivo negovanog neznanja, različitih psiholoških kompleksa, neutoljive strasti za vlašću ili bogatstvom, u svakom slučaju zbog svoje moralne nedostojnosti, kao i primerne nekompetentnosti, korisni idioti u današnjoj Srbiji, takođe veruju da su zbog slepe lojalnosti i poslušnosti koje manifestuju prema vladajućem doktrinarnom sistemu zapada, istovremeno postali i ravnopravni saveznici njegovih glavnih arhitekata, nosilaca i protagonista. Ova naivna, glupa i neznalačka predstava veoma je daleko od istine. Samo slikanje sa korisnim idiotima zapada na višim funkcijama služi da bi se ovi periferni idioti  predstavili narodu kao neko “ko je uvažavan i na zapadu i na istoku”,  da svekoliku belosvetsku ološ mogu nazvati svojim “prijateljima” itd.

Jedan od poslednjih primera je odlazak A.Vučića kod Klintonovih kojima je dao bogatu donaciju, ali ne od svojih para, kako bi mu ovi omogućili još jednu „pobedu“. Naime, tražio je da ga prime u Beloj kući, ali za takve je rezervisan samo travnjak Bele kuće gde bi mogao da ga prošeta nekakav batler ili baštovan.

Naime, arhitekati, nosioci i protagonisti vladajućeg doktrinarnog sistema zapadnog korporativnog totalitarizma, koji su uostalom cinici, ne doživljavaju slepo lojalne lokalne pojedince i grupe korisnih idiota kao saveznike vredne poštovanja, nego jedino kao one koji zavređuju potpuni prezir. Svakako da te bitange izvlače enormnu materijalnu korist od slepih poslušnika. Koliko je koštala poseta našeg vrlog Premjera zlikovcima Klintonovima uvek gladnih para i žednih krvi? Ko je platio potpuno pogrešnu procenu da će Klintonovi nastaviti da vladaju? Vučić sigurno nije, mi jesmo.

Stepen slepe lojalnosti koju svaki „korisni idiot” demonstira prema vladajućem sistemu spoljašnje kontrole, utoliko je veći ukoliko je manji kapacitet socijalne i emocionalne inteligencije kojom “korisni idiot” raspolaže. Svojstva idealnog “korisnog idiota” jestu emocionalna i socijalna tupost, moralna ravnodušnosta i potpuna neosetljivost za stvarne ljude i teške posledice koje u životima tih ljudi proizvodi vladajući sistem podređivanja.

Zato se u tekućim raspravama naročito ističe da su upravo moralna ravnodušnost, emocionalna tupost i potpuna neosetljivost za posledice koje sistem proizvodi u životu stvarnih ljudi, pravo lice slepe lojalnosti koju prema sistemu demonstira neki korisni idiot. Njihovu procenu su uradili zapadni psiholozi, pre nego što su ih nametnuli nama i proglasili ih , na prmer,“faktorima mira na Balkanu” i nekim sličnim budalaštinama. Blago tapšanje po leđima domaćih idiota od strane njihovih zapadnih gospodara samo pokazuje da ih i dalje vode na kratkom lancu. Domaći korisni idioti putem medija u rukama zapadnog kapitala to prikazuju kao izuzetnu naklonost i “prijateljstvo” prema vođi. Gadila nam se podanička priroda neoustaške vlasti prema Nemačkoj i njihova ulizička pesma “Danke Dojčland”, ali nam je još ogavnije kada A.Vučić predstavlja Angelu Merkel kao “svoju prijateljicu”, jer nam Nemci nikada nisu bili prijatelji, niti će. Svako prijateljstvo Nemačke prema Srbiji je nenormalno.

 Sledstveno, danas je “korisni idiot” svako onaj ko, slep, gluv, nem i neosetljiv za činjenice života i dalje zastupa ciljeve propalog korporativnog fašizma kao istorijsku “sudbinu” koja niti ima, niti može imati alternativu. Srbija, razume se, nije izuzetak. Ovdašnji “korisni idioti” legitimišu se svakodnevno kao vatreni zastupnici propagandnih slogana o  vrlinama sveta bez alternativa, dakle o vrlinama mrtvog sveta. “EU nema alternativu”, “NATO nema alternativu”, “ mir nema alternativu”, “vladajuće partije nemaju alternativu”, “vlast nema alternativu”, samo su neke od takvih parola vulgarne propagande koje se neprekidno koriste na našoj srpskoj političkoj sceni. Još jedna originalnost srpske korisničko – idiotske scene je ta da su za „korisne idiote“ nađeni pravi idioti. Ljudi odustali ili od pameti ili od poštenja ili najbolje od oboje.

Svaka vlast “korisnih idiota” demonstrira bezrezervnu lojalnost jedino prema vrhu hijerarhije korporativnog saveza zapadne moći i to samo zato što je primarno lojalna prema vlastitim ličnim ili grupnim ambicijama i interesima. Otuda korupcija, za koju se u Srbiji pretežno koristi eufemizam “sukob interesa”, predstavlja prirodno, sistemsko i strukturalno svojstvo ove vlasti. Svakako da je korupcija imanentna kapitalizmu, jer bez korupcije kapitalizam kao sistem ne bi mogao da postoji. U mnogim zapadnim društvima korupcija dobija zakonsku formu, pa je tako moguće da se “lobiranjem” kongresmena u SAD dobija njihovo zauzimanje za sve i svašta. Posledice su i za SAD i za mnoge zemlje katastrofalne.

U slučaju Srbije, Wikiliks je objavio nekoliko dokumenta koji takođe potvrđuju da je zapad uspostavio u Srbiji poredak i vlast “korisnih idiota”. Potpuno i sasvim u skladu sa teškim posledicama koje takvo stanje stvari ima za Srbiju, njen teritorijalni integritet i njenu celovitost, njen ustavni poredak, njenu ekonomiju, njen društveno-politički život , sadržaj ovih dokumenata potvrđuje da su glavni instrumenti ovdašnje vlasti i moći zaista vaninstitucionalno i neustavno koncentrisani u rukama Vođe i nekolicine njegovih najbližih i najpoverljivijih kabinetskih i partijskih saradnika, kao i u rukama njegovih zapadnih kontrolora.

Najzad i sasvim u skladu sa stvarnim namerama zapada da Srbiji nametne slamanja nacije, uloga vlasti ovdašnjih korisnih idiota i nije drugo nego da, sledeći doktrinu lošeg upravljanja, stvari dovede do kolapsa. Drugim rečima, upravo kolaps Srbije jeste krajnji cilj “pregalaštva “ovdašnjih korisnih idiota. Rezultat ovog delovanja je vidljiv u tolikoj meri da je potpuno nesporno da je Srbija degradirana na nedefinisanu teritoriju kojom hara krupni zapadni kapital, gde je narod pretvoren u potrošače i radnu stoku koja arči prirodne i privredne resurse Srbije u korist zapadnog kapitala. Svima njima se iz bednog srpskog budžeta plaća eksploatacija srpske sirotinje, tako da im troškovi  radne snage iznose 0 dinara dugi niz godina. Jedinu korist od toga u Srbiji ima vladajući nesoj u vidu masnih provizija.

Svaki ovakav poredak zasnovan na vlasti “korisnih idiota” je temeljno represivan prema građanima, dok je u isto vreme krajnje poslušan prema sistemu koji nad njim sprovodi vlastitu politiku hegemonije, dominacije i subjugacije. Takav jedan poredak u potpunosti je rezistentan na svaku alternativnu mogućnost. Ova otpornost poretka “korisnih idiota” prema svakoj alternativi, posledica je njegove temeljne represivnosti prema građanima, a prema ljudskoj slobodi, slobodnom mišljenju i slobodnom delovanju posebno. Zajednice u kojima se takav poredak uspostavio izložene su riziku da nestanu sa istorijske scene u doslovnom smislu te reči. U ovom kompradorsko - kleptokratskim poretku u kome “korisni idioti” igraju nominalno glavne uloge, današnja Srbija nestaje pred našim očima.

Ovde treba napomenuti kao primer usvajanje zakona kojim bi se drakonski sankcionisalo negiranje “ genocida” u Srebrenici do 5 godina zatvora za svakog ko bi osporio takav “genocid”. Ovakvim zakonom donešenim u Skupštini Srbije celokupnom srpskom narodu je nametnut teret genocidnih zveri. Ova kvalifikacija o srpskoj “genocidnosti” u suštini ruši Republiku Srpsku i opravdava svo vojno i političko nasilje prema Srbima od strane zapada i predstavlja veleizdaju za koju će vinovnici kad-tad da odgovaraju. Bez mnogo pameti se može zaključiti da je zapad ciljao da se potpuno spreči da na videlo izađe prava istina o Srebrenici. Uostalom, zar međunarodno pravo poznaje pojam opštinskog genocida? Ovakvim idiotlucima samo kopamo sami sebi rupu u koju će da nas zapad sahrani. Organi vlasti u Srbiji ne čine aparat prinude jedne suverene države koji su ustanovljeni u interesu njenih građana, već upravljačku strukturu u okupuranoj zemlji, ustanovljenu u interesu zapadnih multinacionalnih kompanija i njihovog vojno - bezbedonosnog (NATO) i činovničkog (EU) aparata.

Ipak, sistem zasnovan na vlasti “korisnih idiota” je osuđen na propast, jer je sam sistem kao takav neodrživ.

Matrica za zavisnu, kontrolisanu, zaostalu i nadziranu Srbiju danas je na sceni u punom kapacitetu. Današnja Srbija nema prava na samostalnu unutrašnju i spoljašnju politiku, nema prava na sopstvenu razvojnu strategiju, pa konsekventno nema pravo ni na sopstvenu budućnost. Budućnost Srbije određuju centri zapadne kapitalističke moći i njihovi izvršni organi kao što su npr.MMF, Svetska Banka i slične organizacije. Nikakvo protivljenje njihovim odlukama nije moguće iz prostog razloga što su “korisni idioti” potpune neznalice da išta sami smisle i poboljšaju položaj građana Srbije. Niti imaju kadrove, niti imaju znanje. Samo potpuni kreteni mogu da misle da će bankari išta učiniti da bismo mi bolje živeli. Njima je cilj isterivanje profita po svaku cenu uz što manje troškove. Kakve će to katastrofale posledice ostaviti na narod, njih uopšte nije briga.

Mnogi ljudi nisu uopšte svesni da se ovakvim upravljanjem kolaps Srbije uveliko odigrava, da se zapravo već i dogodio, a da mi, kao savremenici i učesnici, budući lišeni one istorijske distance sa koje se stvari mnogo bolje i mnogo jasnije vide, još nismo svesni tog katastrofalnog ishoda. Ne bi to bio prvi put u istoriji da savremenici i učesnici budu i poslednji koji su saznali u čemu su učestvovali, dokle su stigli i šta ih je snašlo. Ovde možemo pobrojati činjenice koje svedoče o kolapsu Srbije kao što su apsolutna dezintegracija teritorije ( za sada Kosova i Metohije, a uskoro i drugih delova teritorije Srbije nad kojima centralna vlast uopšte nema nikakvu vlast. Pomenućemo samo da u Raškoj oblasti Zukorlić radi šta mu se prohte i da on ima efektivnu vlast, da mu ni bespravno sagrađene objekte u Novom Pazaru niko ne sme da dirne ), deregulacija i privatizacija svih ljudskih, prirodnih i privrednih resursa zajednice; posebne radikalne “reforme” konstitucionalne, zakonske i političke organizacije društva i države, privrede, finansijskog i bankarskog sistema, poljoprivrede, zdravstvene i socijalne zaštite, sistema bezbednosti, odbrane i vojske, obrazovanja, pravosuđa, nauke, telekomunikacija, prostornog planiranja, populacione politike, kulture, svakidašnjeg života i dalje, redom.

Najzad, čitavu ovu sliku uokviruju brojne spoljašnje strategije koje u odnosu na današnju Srbiju, direktno ili preko svojih akreditovanih predstavnika, nastoje da sprovedu zainteresovane države, kao i vojne, političke, ekonomske, propagandne, obaveštajne, religiozne međunarodne organizacije i asocijacije - SAD, NATO, EU, MMF, Svetska banka, Banka za međunarodna poravnanja, Evropska centralna banka, itd.

Trenutno, oni su sve svoje snage usmerili na ispunjavanje najvažnijeg prethodnog uslova koji mora biti zadovoljen kako bi idealno zamišljeni korporativni poredak strategije za Srbiju uopšte mogao da bude uspostavljen. Taj prethodni uslov jeste ostvarenje programa slamanje srpske nacije i izgradnja neke nove nacije, koja neće biti ni nalik ovoj srpskoj naciji.

U slučaju Srbije, to znači da ova današnja, istorijski zatečena, odnosno “stara” Srbija, mora biti radikalno deregulisana, dezintegrisana, poništena i najzad pretvorena u privatizovani prazni prostor lišen državnosti na kome se, posle tog velikog postignuća “slamanja nacije”, mirno može prionuti na izgradnju jedne “nove” Srbije. “Čisti”, idealno zamišljeni korporativni poredak (sa ili bez Srba, kao što je to već neko rekao), može se uspostaviti tek u toj i takvoj “novoj” Srbiji.

Suština svega je da se od građana Srbije sakrije smisao i krajnji cilj onoga što se zaista dešava u Srbiji i sa Srbijom, a to je privatizacija celokupnog društvenog bogatstva i na njoj zasnovana sveopšta banalizacija i vulgarizacija svih javnih poslova, jedno društvo zasnovano na krađi, laži i manipulaciji, permanetna prodaja roga za sveću i beskrajno prenošenje žednog preko vode. Ovo sistemsko i plansko dezintegrisanje, devastiranje, urušavanje i poništavanje Srbije povereno je zlikovcima na vlasti koji je bespogovorno izvršavaju.

Sa stanovišta imperijalnog poretka, optimalni oblik takve vlasti i moći, jeste režim “meke” okupacije koji u interesu suverena, na određenom prostoru, neposredno sprovodi i održava neka nekompetentna, nesamostalna i korumpirana lokalna oligarhija. Za potpuno uništenje srpske nacije nije dovoljna samo okupacija. Ona je samo osnov da se izvrši duhovno slamanje nacije kako bi se potpuno uništio narod. Tek onda je posao do kraja izvršen.

Notorna je činjenica da se okupacija Srbije sprovodi preko partija koje su sve uglavnom pod potpunom kontrolom zapada, odnosno dovoljno je korumpirati njihove vrhove, a potom ih uceniti da bezpogovorno izvršavaju naređenja. Upravo zbog istog gazde među partijama ne postoji nikakva ideološka razlika sem na papiru. Sve njih spajaju isti gazda i neograničene mogućnosti pljačke države i naroda. Kao dokaz za ovu tvrdnju može poslužiti činjenica da mnogi poslanici na svim nivoima od lokalnih do republičkih skupština, prelaze iz jedne u drugu političku partiju, uglavnom vladajuću. Koliko cinizma ima u tome da čak i celokupni odbori prelaze u vladajuću partiju uz objašnjenje da su u vladajućoj partiji i njenom Vođi prepoznali „državotvornost“ i „odbranu nacionalnih interesa“. Ništa od toga u stvarnosti ne postoji, ali postoji prokleti novac koga su namirisali i kao strvinari se okomili na njega, jer mnogi od njih osećaju da pljačka naroda i države ne može da potraje još dugo i da se sistem pljačke bliži kraju, jer više nema šta da se pljačka, a naplata stiže.

 Dok ima šta da se pljačka, ideologije nema.

Ako ste patriota i ako vam se zgadila vlast korisnih i nekorisnih idiota, dođite i pridružite nam se.

Pročitano 542 puta Poslednji put izmenjeno petak, 03 februar 2017 20:01

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.