nedelja, 28 jun 2015 00:00

PISMO 400 STUDENATA VUČIĆU I NIKOLIĆU ... I REAKCIJE

Napisano
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

 

{jb_blackbox}Rezolucija je udar na srpski narod sa namerom da se proglasi genocidnim, kao i na RS sa cilјem da se ukine.{/jb_blackbox}

Predsedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću
Predsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću

studentski protest 3Uvereni da zastupamo stav većine srpskoga naroda, ovim pismom želimo da apelujemo na Vas da ne učestvujete u aktuelnoj demonizaciji sopstvenog naroda mogućim odlaskom u Potočare 11. jula. Vaš odlazak u Potočare imao bi dalekosežne posledice po srpski narod: implicitno priznavanje navodnog genocida; svrstavanje srpskih žrtava Srebenice na niži rang vrednosti; davanje opravdanja britanskoj rezoluciji u Savetu bezbednosti i proglašavnje srpskog naroda genocidnim; učestvovanje u direktnom udaru na Republiku Srpsku sa krajnjim cilјem da se ukine kao tvorevina nastala na navodnom genocidu.

Nelјudski je negirati zločin, no niko pošten i istinolјubiv ne može prihvatiti i reći da je to bio genocid. Jedan od takvih jeste i Efraim Zurof, direktor centra „Simon Vizental“ u Jerusalimu, koji je u intervjuu za „Politiku“ (18. juna 2015) naglasio, poredeći sa Ruandom i Holokaustom, da se Srebrenica ne može okarakterisati kao genocid. Poznate su vam kontroverze oko ovog zločina, koje teoriju genocida dovode u pitanje od toga da li su i koliko ubijeni strelјani ili poginuli u proboju ka Tuzli u borbi sa Vojskom Republike Srpske, preko toga da veliki broj „strelјanih“ i danas živi širom sveta ili su ubijeni pre ovih događaja i toga da je Ibran Mustafić, osnivač SDA u Srebrenici i ratni predsednik Izvršnog odbora u Skupštini opštine Srebrenica, tvrdio da su sami, iz svojih razloga, ubili 500-1.000 lјudi, do poslednje presude generalu Tolimiru, u kojoj se tvrdnjom od 4.700 ubijenih negira zvanična verzija od preko 8.000 navodno strelјanih. Jedan ubijen je mnogo, ali ovde je i mnogo nedoslednosti da bi se tek tako prihvatila teorija o genocidu.

Ono što najviše boli srpski narod jeste da svi oni koji danas učestvuju u njegovoj demonizaciji ne vide ili namerno ne žele da vide preko 3.000 srpskih žrtava u Srebrenici ubijenih u periodu od 1992. do 1995. Napominjemo da je od ovog broja preko 70 odsto civila i to većinom masakriranih hladnim oružjem. Ove zločine priznao je naredbodavac i izvršilac Naser Orić na proslavi dvogodišnjice osnivanja muslimanske vojske u Srebrenici, kada je nabrojao srpska sela koja je razarao. Sve žrtve su jednake, ali danas vidimo tendenciju da se srpske žrtve prikažu kao nejednake, bezvredne pomena, obeležja i rezolucije. Da ne nabrajamo druge zločine nad Srbima o kojima se ćuti, kao što su u Sarajevu, Vozući, Kupresu, Sijekovcu i drugim mestima.

Mi smo svesni, a verujemo i Vi, da rezolucija u Savetu bezbednosti nema za cilјpomirenje na ovim prostorima, već utemelјenje prepreke ka mogućem pomirenju dva naroda. Genocid u Srebrenici je izmišlјen da se dva naroda nikada ne pomire.

Rezolucija u Savetu bezbednosti je direktan udar na srpski narod sa namerom da se kao takav proglasi genocidnim, kao i na Republiku Srpsku sa krajnjim cilјem da se ona ukine kao tvorevina navodnog genocida oduzimanjem nadležnosti i utapanjem u unitarnu državu, čime bi se dodatno obezvredilo više od 3.000 srpskih žrtava Srebenice, krvlјu utkanih u njenu slobodu i stvaranje. Mi, srpski studenti ovde potpisani, ne želimo da stojimo po strani dok se odvijaju perfidni napadi na osnove državnosti Republike Srpske. Srpski narod ne želi da svojim postupcima doprinese tim napadima. Stoga vam se obraćamo sa punom moralnom, materijalnom i fizičkom podrškom da sledite politiku državnog razloga i odbranite interese srpske državotvorne ideje, da odbranite interese Republike Srpske i srpskoga naroda koji tamo živi.

Vi se nalazite u istorijskom trenutku u kojem svojim postupcima možete sprečiti da buduća pokolenja širom sveta o srpskom narodu uče kao o genocidnom, da se njegove takođe velike žrtve u tom ratu zaborave. Vi možete sprečiti davanje legitimiteta višedecenijskoj demonizaciji. Predstavnici Srbije već su išli u Potočare i izvinjavali se za navodni genocid. Da li je srpskom narodu uzvraćeno izvinjenjem za njegove žrtve? Da li su muslimanski predstavnici i predstavnici zapadnih zemalјa obeležili srpsko stradanje u Bratuncu? Vi nemate razloga, kao predstavnici Republike Srbije, da ponovo idete tamo. Zbog svega navedenog mi vas pozivamo da ne idete u Potočare 11. jula i da pozovete Rusku Federaciju da stavi veto na rezoluciju o Srebenici u Savetu bezbednosti.

U Beogradu, 23. 06. 2015. g.

Srpskim studentima!

{jb_warning}Želimo da pozovemo sve srpske studente gde god da žive, a žele da stanu iza ovog pisma i potpišu se da nam se jave i pruže podršku, kao i sve građane da pruže podršku.Takođe, pozivamo sve organizacije, partije i lјude koji žele da podrže istinu o Srebrenici.{/jb_warning}


Studenti odgovorili Srbijanki Turajlić 

{jb_greenbox}Nakon što je profesorka Srbijanka Turajlić radiju „Slobodna Evropa“ rekla da su studenti koji su uputili otvoreno pismo predsedniku Tomislavu Nikoliću i premijeru Aleksandru Vučiću povodom njihovog eventualnog odlaska u Srebrenicu indoktrinisani, studenti su joj odgovorili novim otvorenim pismom.{/jb_greenbox}

„Iznenađuje nas, profesorko Turajlić, da jedan profesor Univerziteta u Beogradu (sada u penziji), može dopustiti sebi takav pedagoški gaf (hmm, gaf?) da čitavu grupu od 400 studenata, a sada već preko hilјadu njih, nazove ‘indoktriniranim’. Da li ste Vi razgovarali sa potpisnicima ili organizatorima akcije oko pisma za Srebrenicu? Da li poznajete bilo koga od nas i znate na čemu inicijatori akcije zasnivaju svoje stavove? Kako znate da smo indoktrinirani? Samo zato što se ne slažemo sa Vašim mišlјenjem? Kako to da mi petnaest godina živimo u javnom diskursu koji je izrazito prozapadno orijentisan i u kojem se sprečava, guši ili ignoriše sve patriotsko i nacionalno od kulture do politike, a ostali smo neindoktrinirani tim diskursom za razliku od Vas koji redovno zastupate stavove tog diskursa: ko je ovde indoktriniran, profesorko Turajlić? Nama je mnogo žao kada vidimo da jedan profesor ima takav način obraćanja studentima ili ‘diskvalifikacije’ istih“, ističe se u saopštenju studenata potpisnika.

Takođe, studenti navode da je „očigledno da je danas u Srbiji najveći greh voleti svoju zemlјu, jer građanima sa tim ‘grehom’ Vi, i oni koji zastupaju Vaš diskurs, bez problema lupite žig desničara, ekstremista, indoktriniranih, ratnih huškača itd“, te da oni sami ne nastupaju ni sa kakvih ideoloških pozicija, već „sa pozicija lјubavi prema svojoj državi i svome narodu“.

Podsećajući na zločine nad srpskim narodom Srebrenice koji su ostali nekažnjeni, odnosno na nejednak tretman srpskih i muslimanskih žrtava, studenti otvoreno pismo Srbijanki Turajlić završavaju sledećim: „Poštovana profesorko Turajlić, indoktrinirani studenti Vas pozivaju da priznate genocid nad srpskim narodom u Srebrenici od 1992. do 1995. godine i dignete glas u ime njihovih nesmirenih duša. Pozivamo Vas u ime 3267 srpskih duša čiji je život, u većini slučajeva, oduzet hladnim oružjima, dakle, noževima, bodežima, sekirama. Pozivamo Vas u ime srpske dece Srebrenice koje zločinac nije štedeo, u ime srpskih majki Srebrenice koje su život završile sa urezanim krstom u predelu abdomena, u ime srpskih muškaraca Srebrenice koji su obrezivani u verskim obredima. Dakle, ubijani, u većini slučajeva, dugom, teškom i tragičnom smrću. Pozivamo Vas da zajedno sa nama zapalite sveću u hramu Svetoga Save i srpskim i muslimanskim žrtvama Srebrenice. Samo tako ćete pokazati da ste veliki čovek, a ne samo profesor u penziji koji sebi dozvolјava ovakve pedagoške ispade i nevešte pokušaje diskvalifikcije studenata.“


{jb_brownbox}Komentar KPS  ...   Kako god se cela priča o Srebrenici završila, nameće se zaključak da je u svim institucijama države Srbije infiltrirana agentura zapad, koja sistematski unižava sopstveni narod. Neophodno je da za zločine odgovaraju počinioci tih zločina, ma gde se ti zločini desili, ali selektivno etiketiranje na zločince i žrtve, uvlačenjem celog jednog naroda u građanski rat druge države i na kraju bezobzirno huškanje umesto pomirenja, mora biti kažnjeno. Nadamo se da će ovo vreme u kome je na površinu isplivao sav ljudski šljam, uskoro proći i da će kazna sustići sve one koji su je zaslužili. Imamo pravo da se ponosimo sopstvenim narodom ali moramo da se sramimo ovih (gaulajtera) koji nam već četvrt veka sede na grbači, izdajući se za državno rukovodstvo. Radnici, studenti, intelektualci, nezaposleni, seljaci, svi vi pošteni ljudi otvorenog uma i otvorenog srca .... nemojte slediti put sopstvenog otpada, budite iznad njega !{/jb_brownbox}

Potpisnici pisma:
1. Tamara Gajić, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
2. Nenad Uzelac, Fakultet političkih nauka, Beograd
3. Marko Šukalo, Pravni fakultet, Beograd
4. Neven Đenadija, Fakultet političkih nauka, Banja Luka
5. Aleksić Jovan, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
6. Marko Vesić, Pravoslavni Bogoslovski fakultet, Beograd
7. Mira Đuričić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
8. Miloš Ivanišević, Fakultet političkih nauka, Beograd
9. Sanja Vojinović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
10. Marko Sarić, Univerzitet u Beču, Institut za istočnoevropske studije
11. Božidar Mijailović, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
12. Stefan Jovanović, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
13. Marko Pejković, Fakultet političkih nauka, Beograd
14. Joviša Ćirović, Fakultet političkih nauka, Beograd
15. Miloš Hrkalović, Fakultet političkih nauka, Beograd
16. Nebojša Đogatović, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
17. Marko Perišić ITS, Beograd
18. Milica Babić, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo
19. Vaso Božić, Fakultet tehničkin nauka, Novi Sad
20. Bilјana Moćević, Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo
21. Vesna Stanković, Filozofski Fakultet, Istočno Sarajevo
22. Nemanja Biševac, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
23. Dragana Popović, Pravni fakultet Istočno, Sarajevo
24. Uroš Nikolić, Fakultet političkih nauka, Beograd
25. Milica Perić, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo
26. Nikola Mlađenović, Visoka škola za uslužni biznis, Istočno Sarajevo
27. Milan Božić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
28. Miloš Skeledžija, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
29. Marko Zarić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
30. Jovana Mišić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
31. Nikolina Vasić, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo
32. Velemir Surbat, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Banja Luka
33. Ognjen Ivaz, Pedagoški fakultet, Bijelјina
34. Radmila Moćevič, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo
35. Miloš Jakovlјević, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
36. Milјana Tasovac, Polјoprivredni fakultet Novi Sad
37. Velemirka Mićić, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo
38. Jovana Miličić, Pravni fakultet, Banja Luka
39. Nemanja Dević, Filozofski fakultet, Beograd
40. Milana Marinović, Filozofski fakultet, Banja Luka
41. Pavle Agbaba, Pravni fakultet, Banja Luka
42. Vesna Jovanović, Pravni fakultet, Doboj
43. Sonja Milivojević, Ekonomski fakultet, Banja Luka
44. Ljubomir Nišić, Ekonomski fakultet, Doboj
45. Nemanja Despić, Ekonomski fakultet, Banja Luka
46. Luka Mugoša, Fakultet političkih nauka, Podgorica
47. Darko Krsmanović, Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo
48. Slađana Brlјić, Ekonomski fakultet, Banja Luka
49. Miloš Jokić, Fakultet političkih nauka, Beograd
50. Jelena Petković, Ekonomski fakultet, Banja Luka
51. Monika Čovočković, Prirodno matematički fakultet, Banja Luka
52. Nenad Lilić, Fakultet političkih nauka, Beograd
53. Nataša Mijović, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo
54. Branko Popović, Fakultet političkih nauka, Beograd
55. Milјana Drobnjak, Hemijski fakulet, Beograd
56. Kristina Stojanović, Filozofski fakultet, Novi Sad
57. Dejan Kojić, Prometej, Banja Luka
58. Božo Ivanović, Prometej, Banja Luka
59. Tatjana Dudaš, Institut PolytechniqueLaSalleBeauvais- MScinPlantBreeding, Francuska
60. Darko Stjepanović, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Banja Luka
61. Igor Birčaković, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Banja Luka
62. Marko Taborin, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo
63. Predrag Vladisavlјević, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
64. Miloš Golijanin, Fakultet političkih nauka, Sarajevo
65. Aleksandra Kojić, Farmaceutski fakultet, Bijelјina
66. Aleksandar Marjanović, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
67. Stefan Stamenković, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
68. Goran Lukić, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
69. Gvozden Nenadović, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
70. Duša Nikić, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
71. Sandra Erkić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
72. Saša Erkić, Pedagoški fakultet, Bijelјina
73. Nataša Gelić, Pedagoški fakultet, Bijelјina
74. Vanja Kostić, Pedagoški fakultet, Bijelјina
75. Aleksandar Kojić, Stomatološki fakultet, Foča
76. Nikolina Mićić, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost, Beograd
77. Želјka Radović, Medicinski fakultet, Banja Luka
78. Bojana Golubović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
79. Nikolina Anđić, Polјoprivredni fakultet, Bijelјina
80. Mitar Zaharić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
81. Tamara Jović, Fakultet pravnih nauka- Apeiron, Banja Luka
82. Maja Radić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
83. Tanja Mirković, Medicinski fakultet, Banja Luka
84. Dragica Dragičević, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
85. Tatjana Rikić, Pravni fakultet, Novi Sad
86. Jadranko Josipović, Medicinski fakultet, Foča
87. Katarina Bošnjak, Fakultet za međunarodnu ekonomiju i finansije, Beograd
88. Nastasija Dakić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
89. Stefan Cvijetić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
90. Nikola Manojlović, Polјoprivredni fakultet, Bijelјina
91. Olga Tmušić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
92. Nikola Pašajlić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
93. Nemanja Gračanin, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
94. Sanja Trišić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
95. Jelena Tadić, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina
96. Nikola Panić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
97. Nikola Popov, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
98. Nikola Šaponjić, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
99. Predrag Ćorić, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
100. Vladimir Lavrnjić, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
101. Nemanja Bukvić, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
102. Miloš Ignjatović, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
103. Nikola Krivokuća, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
104. Vladimir Radovanović, Filozofski fakultet, Beograd
105. Nenad Šušnjar, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
106. Veselin Tripković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
107. Todor Jelić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
108. Nevena Rađenović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
109. Radovan Marinković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
110. Miloš Kotur, Fakultet političkih nauka, Beograd
111. Katarina Tošović, Fakultet tehničkih nauka, Čačak
112. Miloš Kovačević, Fakultet za poslovnu ekonomiju, Valјevo
113. Sanja Vuković, Filološki fakultet, Beograd
114. Milica Stević, Filološki fakultet, Beograd
115. Miloš Tešić, Filozofski fakultet, Beograd
116. Nevena Taušan, Fakultet političkih nauka, Beograd
117. Stefan Srblјanović, Fakultet političkih nauka, Beograd
118. Aleksandra Belačić, Ekonomski fakultet, Beograd
119. Miloš Rodić, Kultura i mediji, Univerzitet Džon Nezbit, Beograd
120. Milan Blagojević, Fakultet političkih nauka, Beograd
121. Maja Krstić, Filološki fakultet, Novi Sad
122. Nikola Mihajlović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
123. Jovana Vidović, Filološki fakultet, Beograd
124. Stefan Milošević, Fakultet političkih nauka, Beograd
125. Stefan Vuković, IT Akademija, Beograd
126. Dositej Todorovski, Pravni fakultet, Novi Sad
127. Miloš Bošković, Ekonomski fakultet, Beograd
128. Natalija Miletić, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
129. Aleksandar Topić, Fakultet političkih nauka, Beograd
130. Aleksandar Bogosavac, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
131. Dejana Klјajić, Fakultet političkih nauka, Beograd
132. Maja Mladenović, Fakultet političkih nauka, Beograd
133. Slavko Mekinjić, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
134. Nikola Kovinić, Fakultet političkih nauka, Beograd
135. Anamarija Marić, Fakultet političkih nauka, Beograd
136. Sandić Ivana, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
137. Vladimir Zec, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
138. Suzana Prelić, Fakultet političkih nauka, Beograd
139. Miloš Blagojević, Filozofski fakultet, Beograd
140. Nataša Jagodić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
141. Dajana Dejanović, Fakultet političkih nauka, Beograd
142. Dražana Đurić, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
143. Marko Mirić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
144. Đurđina Turković, Pravni fakultet, Podgorica
145. Lazar Lojančić, Fakultet političkih nauka, Beograd
146. Panče Denić, Pravni fakultet, Beograd
147. Nemanja Vojnović, Pravni fakultet, Beograd
148. Stefan Pekić, Pravni fakultet, Novi Sad
149. Stefan Rudan, Pravni fakultet u Beogradu
150. Bušetić Stanko, Pravni fakultet, Beograd
151. Danijela Zec, fakultet političkih nauka, Banjaluka
152. Jelena Bobić, Fakultet političkih nauka, Beograd
153. Milena Ocokolјić, Filozofski fakultet, Novi Sad
154. Jugoslav Dosenović, ConestogacollegeinKitchener, Ontario, Canada
155. Ivana Leščen, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
156. Aleksa Gudurić, Visoka poslovno-tehnička škola, Užice
157. Miloš Gavranović, Pravni fakultet, Banjaluka
158. Mihajlo Zvonar, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
159. Mirjana Banović, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
160. Nemanja Šikman, Pravni fakultet, Beograd
161. Gorana Štrbac, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
162. Gordan Popović, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo
163. Jovanka Lakić, Fakultet političkih nauka, Banjaluka
164. Milan Jovanović, Fakultet političkih nauka, Beograd
165. Nikola Stajić, Fakultet za poslovnu informatiku, Beograd
166. Milena Korivica, Pravni fakultet, Beograd
167. Nemanja Šikman, Pravni fakultet, Beograd
168. Aleksa Tojčić, Pravni fakultet, Novi Sad
169. Nјegovan Staničić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
170. Miloš Marić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
171. Ivana Vidojević, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
172. Radovan Marinković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
173. Risto Restorović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
174. Stefan Nikolić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
175. Marina Milinković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
176. Aleksandar Kovačević, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
177. Mara Drlјača, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
178. Božana Krčmar, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
179. Dragomir Dimić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
180. Nadežda Tešin, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
181. Nemanja Bijelić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
182. Aleksandar Lukić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
183. Kristina Kolaković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
184. Marija Dragović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
185. Milica Vidić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
186. Bojan Bugarski, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
187. Bojan Keleman, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
188. Bojana Andrić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
189. Mihailo Bošković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
190. Nemanja Brzaković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
191. Antonije Žunić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
192. Mladimirka Šukurma, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
193. Zorica Stefanović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
194. Borislav Jović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
195. Radovan Marković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
196. Stefan Stanojev, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
197. Dunja Vukotić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
198. Ivana Simić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
199. Miloš Svilokos, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
200. Milan Narančić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
201. Tomislav Tomić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
202. Jovan Topalović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
203. Ivana Srećković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
204. Vladimir Živojnov , Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
205. Vladimir Prokić, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
206. Miloš Kazanović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
207. Teodora Mitrović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
208. Đorđe Arsenović, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
209. Filip Štrbac, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
210. Olјa Srećković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
211. Ivana Silađi, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
212. Branislav Erceg, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
213. Nemanja Biševac, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
214. Milica Stašić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
215. Stojan Ivković, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
216. Ivana Miletić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
217. Milan Rajek, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
218. Nikola Mihajlović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
219. Nikola Bogdanović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
220. Jovana Aleksić, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
221. Ivana Ilić, Učitelјski fakultet, Leposavić
222. Isidora Mitrović, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
223. Katarina Maksimović, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
224. Anđela Nedelјković, Prirodno matematički fakultet, Kosovska Mitrovica
225. Marija Milosavlјević, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
226. Milica Marković, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
227. Tijana Gusnić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
228. Radmila Kostić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
229. Boris Radaković, Filozofski fakultet, Banja Luka
230. Predrag Klajić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
231. Petar Rašić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
232. Predrag Lozo, Filozofski fakultet, Banja Luka
233. Stefan Stojković, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
234. Miloš Damjanović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
235. Aleksandar Krstić, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
236. Radivoje Krga, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
237. Milovan Tolić, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
238. Mateja Lalić, Fakultet umetnosti, Zvečan-Kosovska Mitrovica
239. Stefan Pavlović, IBCM, Kosovska Mitrovica
240. Nikola Blagojević, Fakultet tehničkih nauka, Čačak
241. Kosta Todorović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
242. Igor Brozbić, Tehnički fakultet, Bor
243. Lazar Milić, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
244. Ana Stoševski, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
245. Bogdan Todorović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
246. Miloš Timotijević, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
247. Nemanja Kompirović, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
248. Dragana Marković, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
249. Slobodan Stošić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
250. Aleksandar Đurić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
251. Stefan Stašić, Ekonomski fakultet, Kosovska Mitrovica
252. Živko Biševac, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
253. Teodora Ilić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
254. Luka Jovanović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
255. Strahinja Arsić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
256. Maša Delijovanis, Pravni fakultet, Beograd
257. Ivan Virijević, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
258. Jagoda Janković, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
259. Ivana Pantić, Medicinski fakultet, Beograd
260. Vanja Jović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
261. Lazar Živić, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
262. Tanja Živić, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
263. Tamara Mitić, Fakultet umetnosti, Zvečan-Kosovska Mitrovica
264. Miloš Vlaović, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
265. Milan Kragović, Prirodno matematički fakultet, Kosovska Mitrovica
266. Velјko Pajović, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
267. Danilo Zečević, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
268. Filip Rojević, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
269. Jovana Murganić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
270. Ljubica Kosovac, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
271. Svetlana Jevtić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
272. Nemanja Aleksić, Filozofski fakultet, Novi Sad
273. Nemanja Cvitkovac, Filozofski fakultet, Novi Sad
274. Snežana Hadži-Ristić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
275. Filip Fićović, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
276. Jovan Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
277. Boris Mandić, Filozofski fakultet, Novi Sad
278. Stefan Lapčević, Filozofski fakultet, Novi Sad
279. Stefan Durlević, Pravni fakultet, Beograd
280. Stefan Radovanović , Pravni fakultet, Beograd
281. Lazar Stupar, Saobraćajni fakultet, Novi Sad
282. Dušan Ristić, Pravni fakultet, Banja Luka
283. Nikola Petrović, Pravni fakultet, Beograd
284. Ratko Savić, Pravni fakultet, Banja Luka
285. Srđan Mataruga, Pravni fakultet, Novi Sad
286. Srđan Božić, Pravni fakultet, Beograd
287. Dario Drinić, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
288. Boro Kerezović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
289. Aleksandra Milošević, Pravni fakultet, Beograd
290. Miloš Damnjanović , Pravni fakultet, Beograd
291. Nemanja Vuković, Panevropski fakultet Apeiron, Banja Luka
292. Đorđe Šekularac, Pravni fakultet, Beograd
293. Marko Buhač, Elektrotehnički fakultet, Beograd
294. Đorđe Sušić, Ekonomski fakultet, Beograd
295. Nataša Đorđić, Filološki fakultet, Banja Luka
296. Vesna Blagić, Filozofski fakultet, Banja Luka
297. Miloš Gavranović, Pravni fakultet, Banja Luka
298. Milan Bajkić, Filozofski fakultet, Beograd
299. Vladana Kačavenda, Panevropski fakultet Apeiron, Banja Luka
300. Suzana Kačavenda, Fakultet političkih nauka, Banja Luka
301. Milica Štrbac, Stomatološki fakultet, Pančevo
302. Stefan Stefanović, Pravni fakultet, Beograd
303. Dejana Petrović, Filološki fakultet, Banja Luka
304. Drago Anđelić, Pravni fakultet, Beograd
305. Nevena Rakić, Fakultet političkih nauka, Banja Luka
306. Jovan Puškar, DIF Grac, Austrija
307. Radmila Živković, Filološki fakultet, Banja Luka
308. Aleksandar Vojnović, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
309. Boris Bencuz, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbinje
310. Olјa Dabić, Prirodno matematički fakultet, Banja Luka
311. Nataša Topić, Filološki fakultet, Banja Luka
312. Tamara Cvetanović, Geografski fakultet, Beograd
313. Milica Kalabić, Tehnološki fakultet, Banja Luka
314. Pero Trninić, Šumarski fakultet, Banja Luka
315. Radmila Živković, Filološki fakultet, Banja Luka
316. Igor Majkić, Hemijski fakultet, Beograd
317. Svetislav Arežina, Polјoprivredni fakultet, Banja Luka
318. Tamara Stamenčić, Muzička akademija, Istočno Sarajevo
319. Marko Ninković, Pravni fakultet, Beograd
320. Vojislav Pajtić, Pravni fakultet, Beograd
321. Nemanja Šmitran, Tehnološki fakultet, Novi Sad
322. Bojan Mijatović, Tehnološki fakultet, Novi Sad
323. Stefan Lazić , Tehnološki fakultet, Novi Sad
324. Nikola Šavija, Tehnološki fakultet, Novi Sad
325. Miodrag Bilbija, Tehnološki fakultet, Novi Sad
326. Aleksandar Dobrić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
327. Lazar Vrkatić, Saobraćajni fakultet, Novi Sad
328. Janko Ratković, Pravni fakultet, Beograd
329. Tara Krasić, Pravni fakultet, Beograd
330. Jovana Novaković, Političke nauke, Banja Luka
331. Dejan Mikić, Građevinski fakultet, Subotica
332. Stefan Tulemija, Saobraćajni fakultet, Banja Luka
333. Radenko Jovančević, Mašinski fakultet, Banja Luka
334. Saša Kovačević, Saobraćajni fakultet, Banja Luka
335. Aleksandar Kovačević, Sanitarni inženjering, Banja Luka
336. Siniša Popović, Polјoprivredni fakultet, Banja Luka
337. Branislav Jokić, Mašinski fakultet, Banja Luka
338. Stanislav Misimović, Mašinski fakultet, Banja Luka
339. Želјko Olјača, Mašinski fakultet, Banja Luka
340. Bojan Drinić , Sanitarni inželјering, Banja Luka
341. Drago Matić, Političke nauke, Banja Luka
342. Dragan Usorac, Mašinski fakultet, Banja Luka
343. Boris Lukić, Političke nauke, Banja Luka
344. Vladimir Ivanović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd
345. Aleksandar Kolјibabić, Fakultet veterinarske medicine, Beograd
346. Vuk Petrović, Pravni fakultet, Beograd
347. Savo Malešić, Pravni fakultet, Beograd
348. Lazar Caković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
349. Marko Ćorović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
350. Marko Belić, Pravni fakultet, Beograd
351. Milan Vukajlović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
352. Đorđe Radovanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
353. Milija Kijanović, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
354. Aleksandar Monevski, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
355. Ivan Lazarević, Prirodno matematičkki fakultet, Beograd
356. Uroš Bošković, Prirodno matematički fakultet, Beograd
357. Boban Radovanović, Prirodno matematički fakultet, Kragujevac
358. Dubravka Bogosavlјević, Prirodno matematički fakultet, Kragujevac
359. Predrag Kovačević, Saobraćajni fakultet, Beograd
360. Mina Zarić, Filološki fakultet, Beograd
361. Kristina Karović, Pravni fakultet, Beograd
362. Dragana Todorović, Filološki fakultet, Banja Luka
363. Srđan Todorov, Elektrotehnički fakultet, Beograd
364. Ljilјana Đekić, Filološki fakultet, Banja Luka
365. Ljilјana Živković, Fakultet veterinarske medicine, Beograd
366. Božena Ševo, Ekonomski fakultet, Beograd
367. Sanja Stevančević, Pravni fakultet, Beograd
368. Sanja Lakić, Pravni fakultet, Beograd
369. Dajana Palačković, Filozofski fakultet, Banja Luka
370. Milica Mušić, Ekonomski fakultet, Banja Luka
371. Vanja Mušić, Pravni fakultet, Banja Luka
372. Bojana Janković, Ekonomski fakultet, Banja Luka
373. Danimir Ćulibrk, Ekonomski fakultet, Banja Luka
374. Tina Brklјač, Ekonomski fakultet, Banja Luka
375. Saša Ristić, Ekonomski fakultet, Banja Luka
376. Ivana Stojičić, Ekonomski fakultet, Banja Luka
377. Milovan Škrbo, Ekonomski fakultet, Banja Luka
378. Jovana Turanjanin, Ekonomski fakultet, Banja Luka
379. Milana Aćimović, Ekonomski fakultet, Banja Luka
380. Anja Skenderija, Ekonomski fakultet, Banja Luka
381. Dajana Kukrić, Ekonomski fakultet, Banja Luka
382. Miloš Vučić, Pravni fakultet, Kragujevac
383. Isidora Ćupović, Pravni fakultet, Beograd
384. Zorana Stevanović, Prirodno matematički fakultet, Niš
385. Aleksandar Trninić, Saobraćajni fakultet, Novi Sad
386. Siniša Ritan, Polјoprivredni fakultet, Banja Luka
387. Nemanja Stojnić, Polјoprivredni fakultet, Banja Luka
388. Ljilјana Đekić, Filološki fakultet, Banja Luka
389. Dajana Gajić, Filološki fakultet, Banja Luka
390. Dejan Cvekić, Prirodno matematički fakultet, Beograd
391. Trivo Lipovac, Filozofski fakultet, Banja Luka
392. Miloš Hinić, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
393. Ivana Andrić, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
394. Saša Klјajić, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
395. Ivana Trkajla, Pravni fakultet, Novi Sad
396. Marko Vuković, Filozofski fakultet, Pale
397. Vuk Kovačević, filološki fakultet, Beograd
398. Stojana Dragutinović, Filološki fakultet, Novi Sad
399. Lazar Šaulić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
400. Dejan Vuković, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd

Pročitano 3935 puta Poslednji put izmenjeno nedelja, 28 jun 2015 18:03

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.