Iz našeg ugla - KPS
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

kome normalnom treba ovakva ludost?

euohhhneeee

1.8%

će biti zastupljenost srpskog naroda u EU. Za poređenje, u Jugoslaviji je bila 42,8%. U EU ćemo biti tek statistička greška i nećemo imati ikakvog uticaja na donošenje odluka kojih ćemo biti prisiljeni pridržavati se.

oko 1.5 milijardi €

iznosi ukupni godišnji trošak EU. Samo ulazak u EU košta negde između 333 miliona € i 633 miliona €. Na ime PDV-a i dela carina godišnje bismo Uniji morali uplatiti čak oko 450 miliona € ! oko 300 milona € otpada na troškove primene zakona, oko 200 miliona € su PDV i ostale evropske poreske prevare, 48 miliona € više cene hrane po zajedničkoj poljoprivrednoj politici, 35 247 239,56 € plata se za EU-službenike u zemljama članicama, 7 049 447,91 € su troškovi administracije, a 118 665 706,51 € su ostali troškovi.

920 000

stranaca se naselilo u Španiji samo u 2007. godini. Kada je Španija pre 14 godina ušla u Evropsku Uniju imala je 425 000 stranaca. Danas ih ima 5.5 miliona, a od toga oko milion Engleza, pola miliona Nemaca i 830 000 Rumuna.

2 667,00 - 66 666,60 €

je minimalan iznos koji će seljaci morati uplatiti za legalizaciju bespravno sagrađenih farmi, koju EU zahteva. Legalizacija farme od 700m² mogla bi koštati i vrtoglavih 29 501,33 €. Mnogi seljaci ne znaju, na primer, da objekat za mužne krave ne mogu legalizovati ne izgrade li pre toga spremište za odlaganje stajskog đubriva, kako nalaže EU, pa bi 350 m² tako moglo koštati i 66 666,60 €.

20** ? - Godina ulaska Srbije u EU

je godina od koje će stranci moći kupovati naše šume i oranice. Poloprivredno zemljište se takodje može kupovati ako kupe i preduzeće na koje to zemljište glasi.

3.3 milijarde € deficita

ukupnog srpskog izvoza ostvaruje se članstvom u CEFTA-i. Sa zemljama CEFTA-e imamo i trgovinski suficit: 2011 od 1.39milijardi $ jer smo im prodali proizvoda za 2,95 milijardi $, a uvezli za 1,56 milijardi $. Poređenja radi, iz EU smo, prema podacima EU, u 2010. u zemlje evropske dvadesetsedmorice izvezla robe u vrednosti od 4,1 milijarde €, a uvezla za 7,4 milijarde €, što predstavlja deficit od 3.3 milijarde €. Ulaskom u EU Srbija će morati izaći iz CEFTA-e.

3000

radnih grupa birokrata za koje niko ne glasa i niko ne zna ko stvara zakone za EU komisiju. U Europskoj komisiji radi oko 38.000 ljudi. U Europskom parlamentu koji broji preko 700 zastupnika (a svaki zastupnik ima i svoje osoblje) radi još i oko 6000 ljudi u njegovom Generalnom sekretarijatu. U Generalnom sekretarijatu Veća EU radi preko 3500 službenika. To je samo deo birokratske vojske koja građane Evrope košta čak 1 147 885 101,62 € godišnje!

7

starih članica EU još uvek ima nultu stopu PDV-a. To su Belgija, Danska, Finska, Grčka, Irska, Švedska, i Velika Britanija. Ulaskom u EU Srbija će morati ukinuti nultu stopu PDV-a zbog čega će poskupeti hleb, mleko, lekovi, ortopedska pomagala, knjige.

35%

je minimum udela u stanovništvu EU kog morate imati ako želite preko predstavnika staviti veto na predlog zakona EU. Srbija će imati 1.8%. Da bi predlog zakona prošao u Veću ministara, za njega moraju glasati predstavnici bar 65% stanovništva. Od 1. aprila 2017 odluke će se donositi većinom od 55% glasova.

95%

zemalja članica reklo bi NE Lisabonskom ugovoru i novim institucionalnim pravilima da su mogli izaći na referendum, priznao je Charles McCreevy, europski poverenik za unutrašnje tržište i bivši irski ministar finansija. Prema Lisabonskom ugovoru, EU je poprimila elemente federalne države u kojoj zemlje članice gube važne delove svog državnog suvereniteta.

6 252 milijardi €

je iznosio "UK Correction" ili "Korekcija za Veliku Britaniju" u EU proračunu za 2008. 1985. g. Engleska je isposlovala posebne pogodnosti prema kojim bi se engleski doprinos svake godine umanjivao za dogovoreni iznos. Taj manjak u EU proračunu nadoknađuju ostale zemlje članice prema posebnoj formuli. Nemačka, Austrija, Holandija, Švedska uspele su isposlovati da njihov doprinos za Veliku Britaniju ne bude veći od 25% onog što bi inače trebale platiti prema toj formuli. Taj umanjeni doprinos nadoknađuju ostale 22 članice. Srbiji bi se taj iznos mogao kretati između 200 i 250 miliona €.