24
pet, sep
×

Greška

Strange, but missing GJFields library for /home/kps/public_html/plugins/content/autoreadmore/autoreadmore.php
The library should be installed together with the extension... Anyway, reinstall it: GJFields

Odgovor Kritici Globalizacije Profesora Čosudovskoga

M.Chossudovsky2Svetski Socijalistički Veb Sajt (World Socialist Web Site) ovde objavljuje 1. deo članka od tri dela koji je napisao Nick Beams, sekretar Australijske Socijalističke patije Jednakosti (Socialist Ekualiti Parti of Australia) i član uredništva WSWS-a, kao odgovor članku profesora Čosudovskoga "Sijetl i Dalje: razoružavanje Novog Svetskog Poretka," kog je WSWS objavio 15. januara 2000. Beams je autor mnogobrojnih članaka i lekcija o modernoj kapitalističkoj ekonomiji, uključujući "Marksizam i Globalizacija Proizvodnje i važnost i implikacije Globalizacije: marksistički stav".

Neuspeli ministarski sastanak Svetske Trgovinske Organizacije (STO) u Seattle-u prošlog decembra je bio važan politički događaj u dva vitalna pogleda. Kao prvo, propast napora da se započne Milenijumska Runda Trgovačkih Pregovora je označila novu fazu pojačavanja komercijalnih i finansijskih sukoba između velikih kapitalističkih sila-SAD, Evropske Unije i Japana.

Drugo, protesti i demonstracije koje su se održale napolju-najveće aktivnosti te vrste još od političkih nemira 1960. i 1970. zbog vijetnamskog rata-su razotkrile eksplozivne društvene zategnutosti koje se pojačavaju širom sveta kao rezultat povećane društvene polarizacije. One odražavaju rastući antagonizam prema dominaciji tranznacionalnih korporacija i finansijskih institucija nad životima radnih ljudi i celokupnog društva.
Kao posledice ovih protesta, najbitnije i najspornije pitanje je da se izvuku političke pouke ovih događaja i izgradi program i perspektiva društvenih i političkih borbi koje nas očekuju. Iz ovog razloga pozdravljamo doprinos profesora Majkla Čosudovskog nazvanog Seattle i Dalje: Razoružavanje Novog Svetskog Poretka, koga je objavio World Socialist Web Site 13. januara.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 3261

fabrika20ihPosle nešto više od 2 veka kapitalističke dominacije, čovečanstvo se suočava sa nizom međusobno povezanih kriza koje ugrožavaju samo postojanje naše vrste i naše planete. Trećina stanovnika Zemlje nema adekvatnu ishranu, higijenu, zdravstvo i obrazovanje. Svet se suočava sa katastrofalnom energetskom krizom, postojeći resursi su osiromašen, a novi bezbedni i održivi, još uvek nisu razvijeni. U isto vreme, sagorevanjem fosilnih goriva, zagreva se planeta sa potencijalno katastrofalnim klimatskim posledicama za sve nas. Ratovi nastavljaju da pustoše i masovno odnose ljudske živote , a postojanje i razvoj novog oružja za masovno uništenje nosi nesagledive opasnosti i još veće strahote koje dolaze. Ko je odgovoran za ovakvo stanje? Naravno, sistem koji je prethodna dva veka bio dominantan … kapitalizam.

Kapitalizam

Termin „kapitalizam“ je nastao od njegovih najranijih zagovornika, a ne od strane njegovih protivnika. On označava tip društva u kome klasa ljudi koji poseduju industriju (sredstva za proizvodnju) i trgovinu u velikoj meri oblikuju ekonomska, socijalna, kulturna i politička dešavanja. Ova kapitalistička klasa koristi svoju moć da izvuče višak vrednosti od onih koji iznajmljuju svoj rad, naime, od radničke klase.

Kapitalisti, koji poseduju sredstva za proizvodnju (industrijska  postrojenja i mašine, zemljište, energiju i sirovine, itd), plaćaju radnicima nadoknadu u zamenu za njihovu radnu snagu. Ali ljudska bića su sposobna da proizvedu više vrednosti kroz svoj rad od vrednosti nadnice koja im je potrebna da bi mogli da zadovolje osnovne životne potrebe. Ovaj "višak" vrednost prisvaja poslodavac kada se proizvodi tog rada prodaju kao roba po normalnim tržišnim cenama. Prisvajanje viška vrednosti je suština kapitalističke eksploatacije i njegovog postojanja. Ekstremna eksploatacija robovskog rada u kolonijama krajem 18-og i početkom 19-og veka, obezbedila je mnogo sirovina, super-profita i svežeg kapitala od vitalnog značaja za industrijalizaciju i procvat većine zemalja Zapadne Evrope.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 8629

100dinaraZakon o udruženom radu kog su ljudi skraćeno zvali po akronimu samo ZUR, bio je jedan od temeljnih zakona samo upravne socijalističke Jugoslavije od 1976. sve do njenog raspada 1990-ih. ZUR je stupio na snagu ukazom predsednika Tita 25. novembra 1976. posle prethodnog izglasavanja u tadašnjoj Saveznoj Skupštini.

Istorija
Idejni kreator tog zakona bio je Edvard Kardelj koji je od 1970. godine bio je predsednik koordinacione komisije svih veća Savezne skupštine za ustavna pitanja. Ta Komisija (čiji se sastav menjao članovima iz svih republika i pokrajina) izradila je ustavne amandmane 1971., a zatim pripremila Posljednji Ustav SFRJ, koji je usvojen u februaru 1974. godine.
Formalna potreba za donošene ZUR-a, bilo je stvarno stanje u zemlji posle donošenja Ustava iz 1974., kad su počele nicati Organizacije udruženog rada one su posle Zakona o udruženom radu, postale jedini mogući pravni oblik, po kojem su društvena preduzeća i ustanove mogla poslovati, tako da se svaka dotadašnja radna organizacija morala pravno uskladiti sa ZUR-om.

Pozadina nastanka zakona
Načelno cilj svih tih promena - bilo je dalje jačanje samoupravnog socijalizma - kao magične formule kojom bi se mogle prevazići sve Scile i Haribde u kojima se Jugoslavija našla u to doba. Savez komunista Jugoslavije je posle velikih političkih potresa; Studentskih demonstracija 1968., demonstracija na Kosovu 1968., masovnog pokreta (maspok) u Hrvatskoj 1970. i brojnih štrajkova po preduzećima - bio svestan da mora nešto preduzeti - izlaz je ponovno nađen u daljem jačanju samoupravljanja.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 10535

robber 235695Mali je velika kontinentalna zemlja u zapadnoj Africi sa populacijom od skoro 15 miliona stanovnika. U poslednjih nekoliko nedelja Mali je postao ključna tačka za ono što se, sve češće, naziva "nova utrka za Afrikom".

Severni deo zemlje zahvata deo Sahare tako da većina stanovništva živi na jugu oko reka Niger i Senegal. On, dakle, pripada i saharskoj i sub-saharskoj zoni. Devedeset procenata stanovništva su muslimani. Kao i mnoge zemlje Zapadne Afrike, Mali je kolonijalizovan (okupiran) od strane Francuskoj krajem 19. veka kao deo trke za Afrikom i nije dobio nezavisnost sve do 1960. Prosečni životni vek stanovništva je 49 godina. Većina stanovništva živi ispod granice siromaštva. Mali je pretežno poljoprivredna zemlja, a pamuk je glavni proizvod. On se izvozi na zapad preko Senegala i Obale Slonovače. Zlato se eksploatiše na jugu zemlje.

Od januara 2012 pobuna militantnog džihada je brzo napredovala i preuzela kontrolu celog severa zemlje, a od nedavno preti i da ugrozi glavni grad na jugu, Bamako. Pobunjenike čine sledeće 3 grupe:

  1. Etnički Tuarezi (sekularni nacionalisti) nomadski narod koji traži autonomiju za sever Malija (MNLA),
  2. Ansar Dine (takođe etnički Tuarezi) koji su radikalni islamisti i žele da nametnu šerijatsko pravo, i
  3. Al-Kaida islamskog Maghreb-a (AQIM), koji deluju u nekoliko zemalja regiona Sahela i Sahare.  

Tri grupacije su daleko od toga da su ujedinjene. Situacija je dodatno zakomplikovana vojnim pučem u glavnom gradu, marta 2012, od strane oficira nezadovoljnih načinom kako vlada vodi rat. Pritisak Francuske i njenih saveznika na kraju je rezultirao postavljanjem aktuelnog prelaznog predsednika Dioncounda Traore.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 3827

I IZ ISKRE ĆE BUKNUTI POŽAR ...

Lenjin će 1905-u godinu nazvati „generalnom probom” ruske revolucije. Bez toga, događaji iz 1917. ne bi bili razumljivi. Zašto je sve počelo u Rusiji? Pisac Ilja Erenburg je odgovorio: „Možda zato što smo imali najviše srca a najmanje hleba". A Lenjin: „Upravo zato što je bila na granici između razvijenog Zapada i potlačenog i zaostalog Istoka”.

Lenin-Trotsky 1920-05-20 Sverdlov Square originalU Rusiji je došlo do razvoja kapitalizma u drugoj polovini XIX veka, pri čemu je strani kapital imao znatnog udela u ruskoj privredi.

Iako je reformama iz 1861. zvanično ukinuto kmetstvo, ostaci feudalizma su bili snažni. Jedna polovina najbolje zemlje je i dalje bila u rukama veleposednika, dok je seljaštvo živelo u bedi. Među seljaštvom postepeno dolazi do raslojavanja i raspada starih seoskih zajednica, što dovodi do zaoštravanja klasnih odnosa na selu. Ostaci feudalne privrede, ogromne dažbine i otkupnine spahijama (koje su često premašivale prihod seljačkog gazdinastva) izazivali su propadanje, osiromašivanje seljačkih masa, terale seljake da odlaze iz sela da traže zaradu. Oni su odlazili u fabrike i zavode. Fabrike su dobijale jeftinu radnu snagu.

Radništvo je bilo potpuno obespravljeno. Radni dan je trajao 12-14 časova. Radnici su radili za sramno nisku nadnicu i bili su smešteni u kolektivne spavaonice i barake.

Nad radnicima i seljacima stajala je čitava vojska sreskih načelnika, policijskih pisara, žandarma, policajaca, koji su štitili cara, kapitaliste i spahije od eksploatisanih. Radnici i seljaci nisu imali nikakvih političkih prava.

U toj mešavini feudalnih i kapitalističkih odnosa car je i dalje bio samodržac, apsolutni monarh, iz dinastije Romanovih — Nikolaj II. Centralnu vlast je držala u svojim rukama birokratija plemićkog porekla, dok je u unutrašnjosti, po gubernijama, vlast pripadala gubernatorima. Nije bilo nikakvih sloboda. Reč ustav je bila buntovnička. Od parlamenta nije bilo ni traga. Ekonomsku krizu vlada bi rešavala povećanjem izdataka za vojsku i pothranjivanjem osvajačkih težnji ruskog imperijalizma.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 4589

spain-strikes-2012-03-29Šta se krije iza "ekonomskog oporavka" u svetu … ?
Jedna drevna kletva kaže "živeo u zanimljivim vremenima", sudeći prema aktuelnim događanjima na svetskom nivou - izgleda kao da je cela moderna generacija po tom pitanju "ukleta".
Izvještavanje najvećih medija o ekonomskoj krizi često je orkestrirano na način da proizvede željene efekte - u korist investitora i finansijskih tržišta.
Ponekad je taj element širok, a ponekad suptilan. Osvrnimo se na trenutak na veliki generalni štrajk u Španiji, na kom je prema najnovijim istraživanjima učestvovalo čak 77% radništva - investitor Rupert Osborne rekao je za The Guardian kako su snimci generalnog štrajka "isprepadali" celo tržište.

Objavljujmo vesele i sretne vesti - zaštitimo histerična tržišta
Drugim rečima "tržište" se ponaša kao iracionalna i rastrojena osoba koja boluje od niza teških psihičkih poremećaja.
Tržište ne vodi ni faktima niti činjenicama - glomazna izveštaja, statistički podaci i analize služe isključivo za rad niže-rangiranih operativaca.
Moderni sveci - poznatiji kao "investitori" - histerično paničare na svaki medijski naslov koji im ne ide na ruku.
Da se u ovom trenutku - hipotetički - svi najveći mediji sveta okrenu strogo regularnom objektivnom novinarstvu, cela struktura moderne ekonomije bi se verovatno raspala, a najveći predstavnici iste bi zaključili da im je masovni Seppuku jedino rešenje.
Najveći mediji često imaju svrhu poslužiti kao sredstvo za smirenje ovoj uznemirenoj skupini.
Stoga ne čudi da se često stvarnost izvrće do krajnjih granica kako bi se stvorio utisak, zapravo imperativ - kako je sve "pod kontrolom".
Saniranje stvarnosti i borba protiv panike nije usmerena samo prema investicionim elitama, naravno, često se istom taktikom nastoje primiriti oba međusobno suprotstavljena tabora - kapitalisti i radnici.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5599

grcka copyCentar svetske revolucije preselio se na evropski kontinent. Kriza evra i agonija unije, uvlači jednu za drugom zemlje članice u vrtlog ekonomske i moralne propasti. Evropski samiti, jedan za drugim, proglašavaju kraj evro krize. Oporavak tržišta i povratak stabilnosti obećavaju se za sat, dan ili dva a onda novi pad, novi sunovrat. Indeksi evropskih berzi podseća na temperaturni grafikon neizlečivo bolesnog pacijenta.

Svakodnevno, situacija za narod Grčke postaje sve ozbiljnija. Probuđene iz prethodne apatije srednja i radnička klasa počinju da se bude i dolazi do rastućih dnevnih previranja. Kritičko raspoloženje prema kapitalističkom sistemu se razvijaju u masama, što predstavlja faktor iznenadnih i naglih promena. Takve promene, kao je objasni Trocki, stvaraju revolucionarnu svest u masama i predstavljaju ključnu karakteristiku pred-revolucionarnog stanja jednog društva.

Ultra leve grupice i sekte histerično upozoravaju na opasnost od jačanja neo-fašističkog pokreta. Naredni period doneće oštru polarizaciju na levu i desnu strano ali nikako i opasnost od fašističke ili Bonapartističke reakcije. Takvo upozorenje od strane ultra-levičara treba prihvatiti samo kao opomenu šta se može dogoditi ako radnička klasa stane i ne preuzme vlast i dozvoli da inicijativu u protestima preuzmu grčki neo-fašisti okupljeni oko Zlatne Zore.

Odnos snaga u društvu je danas u korist radništva, reakcija ima jako ograničene i male socijalne kapacitete. Ipak, iako je radnička klasa enormno porasla u snazi i jedinstvu, ako se tokom narednog perioda, od par godina, ne pronađe rešenje i ona ne preuzme vlast, delovi srednje klase mogu postati očajni i okrenuti se prema reakcionarnom režimu. Grčka vladajuća klasa, suočena sa teškom nestabilnosti, socijalnim nemirima i industrijskim problemima, počeće da se priprema za reakciju. Leve ideje i pozivi na štrajk, postaće nepoželjni i zakonski sankcionisani. Radničke vođe i njihove organizacije moraće da pređu u ilegalu kako bi izbegli progon i hapšenja, slično operaciji Gladio koja je vodjena od 1970 godine protiv komunista u Evropi.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 6741

Još članaka...

decembar 22, 2018
imperio 10
Prilozi saradnika Neo Marx

Demokratija Američke Administracije - Saopštenje Vlade Bolivijske Republike Venecuele

Vlada Bolivarske Republike Venecue obaveštava da je dana 12. decembra, na konferenciji za novinare međunarodnih medija, predsednik Republike Nikolas Maduro Moros objavio niz informacija koje otkrivaju postojanje novog plana za podrivanje demokratske…
jun 22, 2018
Iz našeg ugla - KPS Neo Marx

Izdaja Srbije

Da bi naši čitaoci lakše i u potpunosti razumeli “igre” oko Kosova i Metohije i veličinu izdaje “srpskih” vlasti, moramo se vratiti malo unazad. Uvođenjem “demokratije” u srpsko društvo, izvršena je prva i najveća prevara. Dobili smo politikante pod potpunom…

Promena svesti

maj 05, 2018 8163
Srpska napredna stranka nije normalna politička organizacija.Od kako je stvorena…

„IZBORI“

mar 18, 2018 8245
izbori
Šteta je trošiti reči na beogradske ili bilo kakve „izbore“ u okupiranoj zemlji kao što…

Hajdegerova filozofija u svetlu životvornog humanizma

jan 20, 2018 14351
Studija koja se nalazi pred čitaocem nije proizvod stvaralačke radosti, već stvaralačke…

Komunistički Pokret Srbije - Karakter i ciljevi

nov 29, 2017 8024
communist
Zar smo zaista toliko naivni da ćemo poverovati da će najpokvareniji i najnemoralniji…

Izdvajamo