24
pet, sep
×

Greška

Strange, but missing GJFields library for /home/kps/public_html/plugins/content/autoreadmore/autoreadmore.php
The library should be installed together with the extension... Anyway, reinstall it: GJFields
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 67

roza lProleterska revolucija koja je sada počela ne može imati drugog cilja i drugog rezultata do realizaciju socijalizma. Radnička klasa mora, iznad svega, težiti da osvoji svu političku moć države u svoje ruke. Politička moć, ipak, za nas socijaliste samo je sredstvo. Cilj za čije ostvarenje moramo koristiti ovu moć jeste fundamentalna transformacija celokupnih ekonomskih odnosa.

Trenutno se svo bogatsvo - najveća i najbolja imanja, kao i rudnici, radionice i fabrike - pripada nekolicini Junkera i privatnih kapitalista. Velika većina radnika od ovih Junkera i kapitalista za svoj težak rad dobija samo bednu platu da preživi. Bogaćenje malog broja dokonih je smisao današnje ekonomije.

Ovo stanje stvari treba popraviti. Svo društveno bogatstvo, zemljište sa svim njegovim prirodnim resursima sakrivenim u njegovoj utrobi i na površini, i sve fabrike i radionice moraju se uzeti iz ruku eksploatatora i staviti u zajedničko vlasništvo ljudi. Prvi zadatak prave radničke vlasti je da putem serije dekreta proglasi najvažnija sredstva za proizvodnju nacionalnim vlasništvom i da ih stavi pod kontrolu društva.

Tek onda, ipak, počinje stvarni i najteži zadatak: rekonstrukcija ekonomije na potpuno novim osnovama.

U sadašnjem trenutku proizvodnja u svakom preduzeću se sprovodi od strane individualnih kapitalista na njihovu sopstvenu inicijativu. Šta - i na koji način - treba da se proizvodi, gde, kada i kako treba prodati proizvedena dobra određeno je od strane industrijalista. Radnici ne vide sve ovo, oni su samo žive mašine koje treba da rade svoj posao.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5146

konfucijeNeka valjani ljudi budu na višim položajima od rđavih ljudi, narod će vam se priključiti; učinite li suprotno, narod vam neće pružiti svoju podršku. Ove mudre reči vrede i posle više od 2 500 godina. 

Sva i najveća zla po srpski narod i građane Srbije potiču od domaće kompradorske vlasti. Ni jedan narod nije pao u kolonijalno ropstvo, siromaštvo, a da tome nije kumovala domaća izdajnička vlast.“Demokratski“ izabrane „uspešne partije“ u kapitalizmu u praksi su prvenstveno odgovorne krupnom kapitalu, a teoretski narodu, jer im je narod „dao poverenje“ na „legalnim i demokratskim izborima“. U zapadnom svetu krupni kapital finansira sve „uticajne“ partije i ima potpuni  uticaj na donošenje odluka unutar tih partija. Političari koji vode takve političke partije su prolazna potrošna roba  i zbog svoje prolaznosti su vrlo skloni korupciji i kriminalu.Prazne srpske priče o borbi protiv korupcije i kriminala padaju u vodu, jer se najveće leglo korupcije i kriminala nalazi u vrhovima političkih partija bilo da su one na poziciji vlasti ili u opoziciji. U nemoralnom društvenom uređenju kao što je kapitalizam, korupcija može poprimiti oblik najznačajnije „privredne“grane, gde se obrće najveći novac  i tada gotovo da nema čoveka koji joj se može suprotstaviti. Jedini mogući odgovor je u promeni društveno-ekonomskog sistema. Kao rezultat sveopšte korupcije sve je  manje uticajnih partija leve orijentacije koje podržavaju interese radnika, obespravljenih, siromašnih i nezaposlenih, jer su sve one u kandžama krupnog kapitala.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5016

lenin569Poznata izreka glasi: kad bi geometriski aksiomi zadirali u interese ljudi, njih bi sigurno pobijali. Prirodno-istoriske teorije, koje zadiru u stare predrasude teologije, izazivale su i sve dosad izazivaju najogorčeniju borbu. Nije čudo što Marksovo učenje, koje neposredno služi prosvećivanju i organizovanju napredne klase savremenog društva, koje ističe zadatke te klase i dokazuje neizbežnu - usled ekonomskog razvitka - zamenu savremenog sistema novim poretkom, nije čudo što je to učenje moralo borbom osvajati svaki svoj korak na životnom putu.

Ne treba ni govoriti o buržoaskoj nauci i filozofiji, koje zvanično predaju zvanični profesori radi zaglupljivanja omladine iz redova imućnih klasa i radi njenog „dresiranja“ za hajku na spoljne i unutrašnje neprijatelje. Ta nauka neće ni da čuje o marksizmu, proglašava ga pobijenim i uništenim; i mladi naučnici, koji svoju karijeru grade na pobijanju socijalizma, i prestareli starci, koji čuvaju zavet svih mogućih oveštalih „sistema“, jednako usrdno napadaju Marksa. Razvijanje marksizma, širenje i jačanje njegovih ideja u radničkoj klasi neizbežno izaziva množenje i zaoštravanje tih buržoaskih prepada protiv marksizma, koji posle svakog „uništenja“ od strane oficijelne nauke postaje sve jači, prekaljeniji i vitalniji.

Ali i među učenjima koja su povezana s borbom radničke klase, koja su raširena poglavito među proletarijatom, marksizam nipošto nije odmah učvrstio svoje pozicije. Prvu polovinu veka svog postojanja (od 40-ih godina XIX veka) marksizam se borio protiv teorija koje su bile iz osnova neprijateljske. U prvoj polovini 40-ih godina Marks i Engels obračunali su se s radikalnim mladohegelijancima, koji su stajali na stanovištu filozofskog idealizma. Krajem 40-ih godina izbija borba u oblasti ekonomskih učenja - protiv prudonizma. Pedesete godine završavaju tu borbu: kritika partija i učenja koji su došli do izražaja burne 1848 godine. U 60-im godinama borba se prenosi iz oblasti opšte teorije u oblast koja je bliža neposrednom radničkom pokretu: isterivanje bakunjinizma iz Internacionale. Početkom 70-ih godina u Nemačkoj se jedno kratko vreme ističe prudonist Milberger; - krajem 70-ih godina pozitivist Diring. Ali uticaj jednog i drugog na proletarijat već je potpuno beznačajan. Marksizam već bezuslovno pobeđuje sve ostale ideologije radničkog pokreta.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5773

map of venezuelaJoš jedanput čestitamo brilijantnu pobedu pravog predstavnika naroda Ugu Čavezu nad izrodom i predstavnikom krupnog zapadnog kapitala Enrika Kaprilesa. Američki piun nije uspeo uz basnoslovne pare zapada i besomučnu propagandu da se domogne vlasti, na sreću venecuelanskog naroda. Ni sva opozicija koja je osetila trenutak da bude na istoj strani u svrgavanju druga Čaveza, nije uspela da stavi kolonijalni jaram venecuelanskom narodu. Još jednom je svest naroda o boljem životu u socijalizmu odnela pobedu. Svi oni koji veruju da je najveće bogatstvo Venecuele nafta, grdno se varaju. Najveće bogatstvo Venecuele je narod kome je svest da je socijalizam neuporedivo bolji sistem od ponuđenog kapitalizma, odneo pobedu. Nafta je resurs koji mora biti na raspolaganju narodu, a ne američkim imperijalistima i domaćoj bagri. Tu se vidi prava razlika između venecuelanskog i srpskog naroda. Srpski narod je gotovo bez otpora pristao da od vlasnika svojih fabrika postane bedno plaćeno roblje. Mnogi su srećni da uopšte imaju šta da rade, makar i po cenu bednih plata koje ne pokrivaju ni egzistencijalni minimum. Čak smo i jednim delom postali kineska i indijska najamna radna snaga. Najpokvareniji deo srpskog društva su upravo oni koji su sve to oteli od naroda, jednim delom poklonili zapadu , a drugim delom ukrali za sebe. Taj scenario očito nije prošao u Venecueli. Odgovornost prema sopstvenoj zemlji, narodu i potomcima koja ne postoji kod srpskih izmećara je potpuno strana socijalističkoj vlasti Venecuele. Da je opozicija u Venecueli pobedila i Venecuela bi prošla kao Srbija, jer se isti surovi obrazac kolonizacije koji sprovodi zapadni imperijalizam, primenjuje po celom svetu. 

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5505

(Štampano 1947, Izdanje Centralnog komiteta Komunističke partije Srbije)

Čišćenje partije se razvilo, kako izgleda, u ozbiljan i džinovski važan posao.

Ima mesta gde partiju čiste oslanjajući se, uglavnom, na iskustvo, na ukazivanje bespartnijih radnika, rukovodeći se njihovim ukazivanjem, vodeći računa o pretstavnicima vanpartijske proleterske mase. Eto – to je najdragocenije, najvažnije. Ako bi nam zaista uspelo da na taj način očistimo partiju odozgo do dole,  "bez obzira na ličnosti" , to bi bila stvarno velika tekovina revolucije.

lenjin5922Jer tekovine revolucije ne mogu sada biti onakve kakve su bile ranije. One nizbežno menjaju svoj karakter u zavisnosti od prelaza ratnog fronta na privredni, od prelaza od ratnog fronta na privredni, od prelaza ka novoj ekonomskoj politici, od uslova koji u prvom redu traže povećanje produktivnosti rada, povećanje radne discipline. U takvo vreme glavnom tekovinom revolucije postaje unutrašnje poboljšanje, koje ne blješti, koje ne pada u oči, koja se odmah ne primećuje, poboljšanje rada, njegove organizacije, njegovih rezultata; poboljšanje u smislu borbe protiv uticaja sitno-buržoaske i sitno-buržoaske-anarhističke stihije, koja razara i proletarijat i partiju. Da bi se ostvarilo takvo poboljšanje treba čistiti partiju od elemenata, koji se odvajaju od masa (a da, razume se, već ne govorimo o elementima koji partiju sramote u očima masa). Naravno, mi se nećemo potčiniti svim ukazivanjima mase, jer se i sama masa ponekad – naročito u godinama izvanrednog umora, iscrpljenosti zbog prekomernih teškoća i muka – podaje raspoloženjima koja nisu nikako napredna. Ali za ocenu ljudi, za negativan odnos prema onima koji su se ''prilepili'', ''pokomesarili'', ''birokratizirali'' u najvećem stepenu su dragocena ukazivanja vanpartijske proleterske mase, a u mnogim slučajevima i ukazivanja vanpartijske seljačke mase. Radna masa sa najvećom osetljivošću uvidja razliku izmedju poštenih i odanih komunista i onih što ulivaju odvratnost čoveku koji u znoju lica zaradjuje sebi hleb, koji nema nikakvih privilegija, nikakvih ''puteva ka starešinama''.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 4856

pravda36- Povodom pokretanja akcije pružanja solidarne pravne pomoći radnicima i nezaposlenima od strane Pravne službe KPS-a ... Postoje različite definicije prava. Neke su poetične – u sebi sadrže ono što pravo treba da bude, druge su realne – ono što pravo jeste (pozitivističke).

Za Marksa pravo je na stepen zakona podignuta volja vladajuće klase koja se sprovodi monopolom fizičke prinude. Kao i drugi aspekti marksističke nauke, i ova Marksova definicija se stalno i iznova potvđuje, naročito na ključnom frontu klasne borbe – uređenju proizvodnih odnosa, odnosno radnom pravu.

Svaki društveni sistem u ljudskoj istoriji, imao je početne progresivne prednosti nad sistemom koji je zamenjivao. Istovremeno, taj sistem je vremenom rađao društvene i proizvodne snage koji su bila klica novog društva, čijim ekonomskim, a kasinije i političkim jačanjem se postepeno oblikuje volja za promenama ili revolucijom. Kada vladajuća klasa identifikuje te nove snage kao opasnost za svoj način života i privilegije, našla bi se pred izborom : ili da određenim, manje-više represivnim merama pokuša da ograničava i kontroliše te nove društvene snage (da ih svodi ''na podnošljivu meru'') ili da sa njima pokuša da koegzistira čineći im ustupke. Kako se istorija i život ne mogu zaustaviti, oba puta vode ili u revolucije ili postepene promene čiji je rezultat, u svakom slučaju, uništenje starih i uspostavljanje novih proizvodih odnosa i društveno-ekonomskih sistema, odnosno novih društvenih realnosti oličene u moralu i pravu.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5784

Višenacionalna Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je regionalna industrijska država sa uspešnom privredom i samoupravnim socijalističkim sistemom. U toku dve decenije, koje su prethodile 1980-im godinama, godišnji rast BDP je iznosio u proseku 6,1%, medicinske usluge su bile besplatne, nivo pismenosti je nadmašivao 91% i životni vek je iznosio 71 godinu. Ali posle decenije zapadne ekonomske pomoći i pet godina raspada, ratova, bojkota i embarga, privreda republika bivše Jugoslavije je nesposobna za život, a njen industrijski sektor je uništen. Ono što izdvaja jugoslovenski model socijalizma od ostalih, je njeno socijalističko samoupravljanje. Jedinstveni društveno-ekonomski sistem koga danas mnogi neosnovano i neopravdano nazivaju promašajem, sistem koji je postavio tako visoke standarde da ih je nemoguće dostići u uslovima kapitalističke proizvodnje. Sledećim tekstom želimo da mladim generacijama taj sistem predstavimo sa svim svojim pozetivnim i negativnim stranama, ali ovaj put, iz ugla nekoga ko nije ni Jugosloven ni Komunista. 

Radnikisavet1952Predavanje kandaskog ekonomiste Michaela Lebovitza 

1. Uvod
Pre nego što predstavim neke detalje jugoslovenskog samoupravljanja, dozvolite mi da ovu prezentaciju stavim u (pravi) kontekst. Istakao bih tri tačke.
Počnimo od osnove da je kapitalizam sistem u kojem je logika kapitala duboko suprotstavljena potrebama ljudskih bića. Težnja kapitala je uništenje onoga što je Marks nazvao urođenim izvorom bogatstva - prirode i ljudskih bića. Kapital to čini kroz eksploataciju pojedinaca u procesu proizvodnje - razdvajajući i deleći ljude po rasi, polu i naciji čineći ih slabijim i stvarajući veštačke potrebe - sa ciljem da postigne jedinu stvar koja mu je bitna: zaradu. Sa ovog stanovišta, svi uspesi postignuti unutar kapitalizma su rezultat borbe ljudi protiv logike kapitala.
Da bismo stvorili novo društvo (gde god bilo), moramo učiti iz istorijskih iskustava. Zbog toga, moramo učiti iz iskustva jugoslovenskog samoupravljanja koje se razvijalo skoro 40 godina. Smatram da treba učiti koliko iz pozitivnih, toliko i iz negativnih elemenata jugoslovenskog samoupravljanja.
Organizovaću svoj govor na sledeći način:

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 6060

Još članaka...

decembar 22, 2018
imperio 10
Prilozi saradnika Neo Marx

Demokratija Američke Administracije - Saopštenje Vlade Bolivijske Republike Venecuele

Vlada Bolivarske Republike Venecue obaveštava da je dana 12. decembra, na konferenciji za novinare međunarodnih medija, predsednik Republike Nikolas Maduro Moros objavio niz informacija koje otkrivaju postojanje novog plana za podrivanje demokratske…
jun 22, 2018
Iz našeg ugla - KPS Neo Marx

Izdaja Srbije

Da bi naši čitaoci lakše i u potpunosti razumeli “igre” oko Kosova i Metohije i veličinu izdaje “srpskih” vlasti, moramo se vratiti malo unazad. Uvođenjem “demokratije” u srpsko društvo, izvršena je prva i najveća prevara. Dobili smo politikante pod potpunom…

Promena svesti

maj 05, 2018 8163
Srpska napredna stranka nije normalna politička organizacija.Od kako je stvorena…

„IZBORI“

mar 18, 2018 8245
izbori
Šteta je trošiti reči na beogradske ili bilo kakve „izbore“ u okupiranoj zemlji kao što…

Hajdegerova filozofija u svetlu životvornog humanizma

jan 20, 2018 14351
Studija koja se nalazi pred čitaocem nije proizvod stvaralačke radosti, već stvaralačke…

Komunistički Pokret Srbije - Karakter i ciljevi

nov 29, 2017 8024
communist
Zar smo zaista toliko naivni da ćemo poverovati da će najpokvareniji i najnemoralniji…

Izdvajamo